Zapytanie ofertowe - 04.05.2018

Zapytanie ofertowe nr 12018 z dnia 4 maja 2018 do postępowania przetargowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności dot. wyboru dostawcy maszyn do produkcji wyrobów garmażeryjnych na realizację projektu pt.: "Unowocześnienie linii technologicznej wraz z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów". nr projektu RPZP 01.05.00-32-0086/17

W załączeniu komplet dokumentów.

Zapraszamy do składnia ofert.

Zespół Wiek Pol 2


 

zapytanie_ofertowe_nr_1_2018_04.05.2018r..pdf